Τμήματα για παιδιά, εφήβους & ενήλικες

 Ολιγομελή τμήματα Αγγλικών, για κάθε εκπαιδευτική ανάγκη 

Βασικό μας μέλημα στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Μασσαράς, είναι η εξασφάλιση μιας άψογης μαθησιακής εμπειρίας για όλους τους μαθητές, με σταθερή πορεία γνώσης μέχρι την απόκτηση του επιθυμητού πτυχίου.

Οι εγγραφές στο Φροντιστήριο Αγγλικών Μασσαράς ξεκινούν κάθε νέο σχολικό έτος, στο πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου και η έναρξη των μαθημάτων γίνεται μαζί με τα σχολεία. Τα ολιγομελή τμήματα που συγκροτούνται είναι δομημένα κατάλληλα για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών σύμφωνα με το γνωστικό τους επίπεδο και το μαθησιακό στάδιο στο οποίο βρίσκονται.

Υιοθετώντας μια μαθητοκεντρική προσέγγιση, επιτυγχάνουμε την ουσιαστική εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας, μέσω της συνεχούς παρακίνησης των μαθητών μας και της ενθάρρυνσης της ενεργού συμμετοχής τους στην αίθουσα.


Όσον αφορά τους μικρούς μας μαθητές μπορούν να ξεκινήσουν από την β’ Δημοτικού σε τάξη A junior οπού αποκτούν την πρώτη τους επαφή με την αγγλική γλώσσα και εκτός από το αλφάβητο και το βασικό λεξιλόγιο, μαθαίνουν συντακτικές δομές για να μπορούν στο τέλος του έτους να συνθέτουν μικρές προτάσεις στα Αγγλικά.

Καθώς ανεβαίνουν επίπεδο, εμπλουτίζουν και εξελίσσουν συνεχώς τις γνώσεις τους, έτσι ώστε στο τέλος  της 1ης Λυκείου να έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν πιστοποιητικό C2 (Proficiency). Η μετάβαση από το ένα επίπεδο στο άλλο γίνεται στα πλαίσια μιας ευχάριστης μαθησιακής διαδικασίας με μεθοδικότητα, αυστηρό προγραμματισμό και απόλυτη συνέπεια ως προς την απαιτούμενη ύλη που πρέπει να καλυφθεί.


 

Εκμάθηση αγγλικών σε ενήλικες

Το Φροντιστήριο Αγγλικών Μασσαράς, μπορεί να καλύψει πλήρως τις μαθησιακές ανάγκες και των ενήλικων μαθητών του, που είτε είναι νεοεισερχόμενοι στην εκμάθηση αγγλικών, είτε επιθυμούν να “φρεσκάρουν” τα αγγλικά τους για την ορθότερη χρήση της γλώσσας στο επαγγελματικό τους περιβάλλον, είτε στοχεύουν στην απόκτηση ενός αναγνωρισμένου πτυχίου Αγγλικών. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τους συνεργαζόμενους φορείς πιστοποίησης ή επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.