Πτυχία αγγλικών


Απόκτηση πτυχίου αγγλικών επιπέδου Β2 (Lower), C1 (Advanced), C2 (Proficiency) σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς


Από το 2006 που ξεκίνησε η λειτουργία του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Μασσαράς επιτυγχάνονται άριστα αποτελέσματα στις εξετάσεις πιστοποίησης της αγγλικής γλώσσας με ποσοστά επιτυχίας των μαθητών μας από 90% έως 100%.

Τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας μας οφείλονται στην ολοκληρωμένη και εντατική προετοιμασία των μαθητών μας για την συμμετοχή τους στις εξετάσεις που διεξάγονται από διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς όπως το University of Cambridge, University of Michigan, Michigan State University & E.S.B. Τα πτυχία που αποκτούν οι μαθητές μας  είναι αναγνωρισμένα από τον ΑΣΕΠ.

Άψογη προετοιμασία για τις εξετάσεις

Η προετοιμασία των μαθητών μας γίνεται από νωρίς δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον γραπτό και προφορικό λόγο ενώ στην πορεία της εκπαιδευτικής τους διαδρομής εξασκούνται συνεχώς σε τεστ προσομοίωσης προκειμένου να εξοικειωθούν πλήρως και να μεταβούν στις εξετάσεις τους με αυτοπεποίθηση και σιγουριά.

Το διδακτικό προσωπικό του Φροντιστηρίου Αγγλικών Μασσαράς ενημερώνεται ανελλιπώς μέσω ειδικών σεμιναρίων, για τις νέες προκύπτουσες απαιτήσεις που αφορούν την διαδικασία των εξετάσεων καθώς και για το νέο εκπαιδευτικό υλικό σε βιβλία και software, έτσι ώστε να εξασφαλίζουμε την άψογη προετοιμασία των μαθητών μας.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο εκπαίδευσης που ακολουθούμε στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Μασσαράς, μεταβείτε στην αντίστοιχη ενότητα ή επικοινωνήστε μαζί μας.